Antroposofi & Homøopati

Antroposofi - en vej til dybere indsigt

Helt fra barnsben var den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925) optaget af dette spørgsmål. Og med det afsæt grundlagde han senere antroposofien. Det er i dag en verdensomfattende bevægelse, som danner idégrundlag for bl.a. Rudolf Steiner-skolerne og den biodynamiske dyrkning.

Ordet ”antroposofi” stammer fra de græske ord ”anthropos”, som betyder ”menneske” og ”sofia”, som betyder ”kundskab”. Men antroposofi er ikke bare en kundskab om mennesket. Det er også en metode, vi kan bruge til at opnå erkendelse af os selv som åndelige væsener, fortæller Rudolf Steiner: ”Antroposofi er en erkendelsesvej, som vil føre det åndelige i menneskets væsen til det åndelige i verdensaltet”.

I Rudolf-Steiner-skolerne afspejles det bl.a. i de pædagogiske principper, som ikke kun understøtter elevernes intellektuelle evner, men også deres karaktermæssige egenskaber. Og i det biodynamiske jordbrug arbejder man i samklang med kosmiske kræfter, bl.a. ved at bruge særlige præparater, fremstillet af lægeplanter, og ved at så sine afgrøder ud fra en astronomisk så-kalender.

På opfordring af en gruppe læger gav Rudolf Steiner i begyndelsen af 1900-tallet også anvisninger i, hvordan man kunne udvikle en ny medicin med udgangspunkt i en dybere indsigt i naturen og de antroposofiske principper. Disse anvisninger er grundlaget for den antroposofiske homøopatiske medicin.

Antroposofisk medicin - medicin for krop, sjæl og ånd

”Sygdomme udspringer i det sjælelige og åndelige område”. Det er den forståelse Rudolf Steiner har udviklet den antroposofiske medicin ud fra.

Den antroposofiske medicin tager også udgangspunkt i de homøopatiske principper. Men hvor Hahnemanns homøopati er baseret på erfaringer og forsøg, gav Rudolf Steiner sine anvisninger ud fra en dyb indsigt i samspillet mellem mennesket og naturen.

På baggrund af Rudolf Steiners retningslinjer dannede en gruppe læger i begyndelsen af 1920’erne en række større og mindre klinikker i Schweiz og Tyskland. Det schweiziske firma Weleda blev grundlagt. Og i dag er det verdens største producent af antroposofisk medicin med store afdelinger i Tyskland og Schweiz, og filialer i andre vestlige lande, bl.a. Sverige. Det næststørste antroposofiske lægemiddelfirma Wala ligger også i Tyskland.

I dag arbejder tusindvis af læger verden over med den antroposofiske medicin. I Tyskland findes bl.a. flere antroposofiske hospitaler og nerveklinikker. Det største antroposofiske hospital Herdecke ligger i Ruhr-området. Hospitalet har ca. 500 sengepladser, 13 fagafdelinger, 2.000 ansatte og en tilknyttet sygeplejeuddannelse.

I sine anvisninger lagde Rudolf Steiner bl.a. vægt på, at fremstillingen af medicin skulle udføres af en kreds af mennesker, som var i gang med et personligt erkendelsesarbejde. En virkelig behandler bruger ifølge Rudolf Steiner både sit intellekt og sin intuition. Og han gav specifikke anvisninger i, hvordan man skulle fremstille forskellige lægemidler, som skulle virke forskellige steder i kroppen. Eksempelvis skal nogle midler koges, hvor andre ikke må udsættes for varme.

Allergica - antroposofiske lægemidler i Danmark

I Danmark grundlagde Peer Bach Boesen i 1984 firmaet Allergica amba. Den første danske lœgemiddelvirksomhed, som fremstiller homøopatiske antroposofiske lægemidler inspireret af Rudolf Steiners anvisninger. Det betyder bl.a., at alle Allergicas homøopatiske lægemidler håndpotenseres, og at de såkaldte kombinationsmidler blandes i en omhyggelig og nænsom proces. Blandt andet produceres alle midler hver eneste gang direkte fra råvaren til den endelige potens. En mere tidskrævende proces, som til gengæld sikrer en meget høj kvalitet produkterne.

Allergica producerer i dag et stort antal homøopatiske lægemidler til den nye tids mennesker. Firmaet har bl.a. specialiseret sig i allergier, eksemer, høfeber, kvindesygdomme, børn og nervøse lidelser. Og de har stor succes i både Danmark og Norge med bl.a. midler til høfeber, blærebetændelse, pande-bihulebetændelse, søvnproblemer, menstruationssmerter og meget andet.

Læs mere på Allergicas hjemmeside: www.allergica.dk

 

 

Del siden