Priser

Forældrebetalingen:

Forældrebetalingen udgør: kr. 4241 pr. måned

Tilskud i Fredensborg Kommune:

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Med et maks. beløb som beregnes hvert år. 

Tilskud 2024: 0-2 årige kr. 7581 pr. måned

Tilskuddet er skattefrit for forældre, men skattepligtigt for børnepasseren.Vær opmærksom på, at tilskudsbeløbet varierer fra kommune til kommune.

Udbetaling af tilskud: 

Tilskuddet under fritvalgsordningen i Fredensborg Kommune udbetales månedligt til forældrene ved indsendelse af kvittering/dokumentation for betalingen til børnepasseren. Det er børnepasseren der indsender kvittering til kommunen, efter modtagelse af det fulde beløb på ialt: kr. 11822 på sin konto. Beløbet dækker alle omkostninger til husleje, mad, bleer, legetøj, løn, sygeforsikring, pension samt ferie.

Depositum & Rengøring:


Ved opstart, betaler forældrene et depositum på kr.1000 Det dækker udgifter til større indkøb, som f.eks. krybber, barnevogne, madrasser, klapvogne o.a. Dette beløb bliver tilbagebetalt, når barnet stopper i Småbørnshaven.


Der betales derudover et fast månedtligt beløb på kr.150 -  Dette beløb dækker udgiften til grundig rengøring af Småbørnshaven, 1 gang ugentligt samt 2 x hovedrengøring årligt.

 

 

Del siden