Vores Filosofi

Opdragelse er selvopdragelse

"Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er som forældre og pædagoger egentlig kun omgivelser for barnet, der opdrager sig selv. Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser for, at barnet kan opdrage sig selv - således gennem os som det gennem sin inderste skæbne må opdrage sig selv." 

Citat: Rudolf Steiner 

 

Vores grundholdning

Gennem selverkendelse og selvopdragelse bliver vi bevidste og efterlignelsesværdige voksne. Det er en forudsætning for de mennesker, der arbejder i vores småbørnshave, at de beskæftiger sig med baggrunden for pædagogikken. Vi bestræber os på at skabe omgivelser af tryghed, kærlighed og glæde i børnenes hverdag.

Forbillede og efterligning

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at barnet af natur er en "efterligner" - og vi som voksne er deres forbilleder. Det skal forstås i bred betydning; barnet efterligner ikke bare det, vi gør og siger - det lille barn fra 0-3 år er så åben i sine sanser at de oplever intentionen, der ligger bagved det, vi gør og siger ... Alle sanseindtryk giver et aftryk i barnets fysiologiske udvikling og er med til at danne fundament for al videre sundhed, læring og udvikling.

Indlæringen skal foregå på barnets præmisser og ikke forceres. I efterligningen afprøver, øver og udvikler barnet sine egne evner og færdigheder på en fri og legende måde. Småbørnhaven er indrettet således, at den ligner et hjem mest muligt med mange gode efterlignelsesmuligheder.

Rytme

Alt i naturen har et rytmisk forløb. Dage, uger og måneder er kendetegnet ved at have et rytmisk forløb. Det lille barns trivsel og udvikling er også betinget af rytme. I de første 7 år af barnet´s liv og især fra 0-3 år, handler det bl.a i høj grad om genkendelighed og forudsigelighed.

I småbørnshaven er hverdage, uger og måneder overordnet bygget op i et rytmisk og struktureret forløb, vekslende imellem fri leg og samling - Fx. har vi hver dag sangleg, som bla. stimulerer barnets fin- og grovmotorik, sproget og de sociale færdigheder. Vi har vores daglige rytme samt Årstidsfesterne i løbet af året.

 

Henvisninger

Børnehaver:

www.steinerhumlebaek.dk

www.steinerskolen-kvistgaard.dk

 

Andre relevante henvisninger:

Rudolf Steiner skolen i Kvistgaard

Osteopat D.O. Birgitte Jalving

Litteratur:

Rudolf Steiner                    

"Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt"

"Pædagogik og erkendelse af mennesket" 

Sammenslutningen af Rudolf Steiner børnehaver (pædagogisk hæfte fra 1984)

”Barnet før skolealderen” 

”Det lille barns væsen” 

Elisabeth Grünelius         

"Opdragelse i den tidlige Barndom"

Inger Brochmann                

"Gør vi vores børn fortræd"

"Børnetegningernes hemmeligheder"

"Fortæl Folkeeventyr for dine børn"

"Årstidsfester med leg og sang"

Karl König                           

"De tre første år"

"Søskende"

Ole Knudsen                       

"10 små fingre"

Remseeventyr

Brødrene Grimm                  

Grimms eventyr

Uno Renzenbruk                

"Barnets ernæring"

 

 

 

Del siden