Om det praktiske materielle liv

"Søg det virkeligt praktiske materielle liv, men søg det sådan, at det ikke overdøver ånden, der virker i det.

Søg ånden. Dog søg den ikke i oversanselig vellyst af oversanselig egoisme, men søg den, fordi I vil bruge den uselvisk i det praktiske liv i den materielle verden. 

Brug den grundlæggende sætning: "Ånd er aldrig uden materie, materie aldrig uden ånd".
Sådan at I siger: "Vi vil gøre alt materielt i åndens lys, og vi vil søge åndens lys på en sådan måde, at det skaber varme i os til vort praktiske arbejde".

- Rudolf Steiner 

 

 

Årsprogram 2019:20

Gensidig aftale

Opskrivningsbrev

Samtykkeerklæring for børn og forældre på ventelisten

Godkendelsen af Småbørnshaven i Fredensborg Kommune

Åbningstid og Lukkedage

Åbningstider: 

Mandag til Torsdag fra klokken 8:00-16:00 og Fredag 8.00-15:00.

 

Vi har lukket følgende dage i løbet af året pga. ferie

Efterårsferie i uge 42

Juleferie ca. fra 21. december til den 1. januar.

Vinterferie i uge 7 

Påskeferie (fra palmesøndag til og med 2. påskedag)

Grundlovsdag

Fredag efter Kristi Himmelfart

Sommerferie i juli måned 

 

Forældresamarbejde og Forældreopgaver

Forældresamarbejdet

Det er af stor og vigtig betydning, at der skabes en tryg og tillidsfuld atmosfære mellem jer og os. Barnet mærker og sanser stemninger og er denne fyldt med gensidig tryghed og tillid, vil barnet hurtigt accepterer os som en "sekundær tilknytning". Derfor vil vi allerede ved vort første møde gøre meget ud af forventningsafstemningen; er både i og vi afklarede og indforstået i forhold til hvad vi hver især har af forventninger til det samarbejde vi nu indgår, så er der stor sandsynlighed for, at der opstår tryghed. Tillid skal bygges op gennem erfaring. I hverdagen, vil vi spørge ind til barnets søvn, spisning og øvrige trivsel og på sammen måde fortælle jer om barnets dag i Småbørnshaven, når i henter om eftermiddagen. Vi vil efter ca 2-3 måneder efter opstart, bede om et hjemmebesøg, hvor vi vil bede jer om at fortælle om barnets første tid, helt tilbage til graviditet og fødsel. Dette giver os en god baggrund for at forstå og møde lige præcis jeres barn og det skaber tillid.

Forældreopgaver: 

Der er mødepligt til 2 forældremøder om året. På forældremøderne vil vi tage aktuelle og relevante emner op, indenfor både det praktiske- og pædagogisk arbejde, samt evt. holde oplæg om spørgsmål der kunne være i forældregruppen, fx. børnesygdomme og vaccinationer, grundlæggende pædagogik fra 0-3 år, kost og ernæring mv.

Der er mødepligt til 1-2 arbejdsdage om året, som også er en hyggelig måde at møde de andre forældre i Småbørnshaven på. Opgaver til arbejdsdagen, kan bestå i alt fra, håndværkeropgaver, at male havemøbler, ordne blomsterbede...til syopgaver og rengøring. Som regel mødes vi kl. 10 og er færdige kl. ca. 14. Vi spiser sammen vores medbragte madpakker. Vi vil bestræbe os på, at der 1 af de 2 arbejdsdage er mulighed for at børnene med. Det er en fest for børnene, at deres mor og far er med i Småbørnshaven og så er der dejlig mange situationer, som børnene i mange dage og uger bagefter, efterligner i deres leg.

Indkøring

Det er en stor forandring i barnets hverdag, når I starter i Småbørnshaven. Fra at have gået hjemme sammen med mor, far og eventuelle søskende, skal barnet pludselig forholde sig til en helt ny verden; nyt sted med nye rytmer, nye voksne, nye børn m.v.

Vi er meget bevidste om tilknytning. Så det vil være den sammen voksen fra Småbørnshaven der byder barnet velkommen den første dag og følger barn og forældre i den første tid. Tilliden mellem forældrene og denne voksne mærker barnet og er med til at gøre barnet trygt.

Alle børn er forskellige og kommer fra forskellige baggrunde og har deraf forskellige erfaringer med sig. Nogen har prøvet at blive passet før, andre har aldrig prøvet det og alt der imellem. Vi har en grundform vi udgår fra, men den er yderst bevægelig, da der er mange individuelle reaktioner der skal tages hensyn til. Der skal sættes ca. 1-2  uger af til indkøring og derudover anbefaler vi 1 ugentlig fridag i den første tid. De første 2 dage er mor eller far med om formiddagen og tager derefter hjem, så barnet spiser frokost og sover til middag hjemme. Dag nr. 3 tager vi på formiddagsturen uden mor eller far, men har en aftale om, at de tager imod os når vi kommer hjem. Barnet og forældrene kan denne dag eventuelt spise frokost med i Småbørnshaven, men barnet sover til middag hjemme. Dag 4 er barnet med på tur og spiser frokost i Småbørnshaven, men bliver derefter hentet og sover middagslur hjemme. Fredag holder barnet fri. Når barnet kommer tilbage efter weekenden, har det igen overskud til at forholde sig til alt det nye. I uge 2 begynder barnet at sove til middag i Småbørnhaven. Der vil selvfølgelig være god tid til at få snakket undervejs, så alle vaner og andre relevante oplysninger om barnet, bliver overleveret til den voksne der skal kører barnet ind.  

Beklædning

Det har stor betydning for barnets trivsel og leg, at det er klædt godt og hensigtsmæssigt på. Da vi er ude hver dag hele året, betyder det at forældrene skal have en særlig bevidsthed om barnets påklædning.

Om vinteren er uldundertøj og uldsokker m.v. en absolut nødvendighed. Uld er den optimale påklædning, da materialet er med til at regulerer barnets konstante temperatur. Vi anbefaler gerne steder og fællesindkøb af uldtøj. Om sommeren er det tyndere silke/uldundertøj bedst. Hele året anbefaler vi huer til de små børn. Forår og sommer giver vi børnene silkehuer på. Barnet fra 0-3, sanser med hele kroppen, men særligt stærkt med alt omkring deres hoved. Disse sanser er endnu så sarte og følsomme, at vi gerne vil beskytte dem, i den udstrækning det er muligt. 

Sygdom og fravær

Er dit barn blevet syg eller holder i en fridag, skal det meddeles til Småbørnshaven. Gerne aftenen inden hvis det er muligt ellers inden kl. 8.30 om morgnen. Meddelelsen kan sendes som sms til både Jane og Mias telefon. 

Fridag:

Især i den første tid efter barnet er startet i Småbørnshaven, anbefaler vi en ugentlig fridag. Der er uendelig mange nye ting barnet skal forholde sig til og alle de nye indtryk skal have ro til at blive fordøjet. Desværre er der i dag en tendens til at børn bliver overstimulerede og stressede. Dette kan vi forhindre ved en forståelse og respekt for barnets udviklingstrin.

Barnet fra 0-3 år oplever intenst og ukritisk gennem sine sanser, er symbiotisk forbundet med omverdnen, og har ikke mulighed som vi voksne, for at sorterer med sym- og antipati, begreber og valgmuligheder. Ifølge barnet er ALT i verden godt og det er op til os ansvarlige for barnets opdragelse, at beskytte dem efter bedste evne mod usunde- eller alt for mange indtryk.

Når dit barn er syg:

Det er vigtigt at barnet får god ro og tid til at komme sig efter en sygdomsperiode. Vores erfaring er, at kommer barnet for tidligt tilbage efter sygdom, opstår der hurtigt følgesygdomme som forkølelse, mavepine, utilpashed og træthed. Mindst en feberfri dag derhjemme er stærkt anbefalelsesværdig. Derudover er der meget hjælp at hente indenfor den homøopatiske medicin (*Se afsnit om dette emne), både med selve sygdommen, men også med at komme til kræfter igen efter et sygdomsforløb.

Denne lille bog kan give nogle gode retningslinier:

http://www.alma-info.com/sites/default/files/uploads/Haefter/Homøopatisk%20Husapotek.pdf