Priser

Tilskud til Privat pasning

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af forældrene dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Med et maks. beløb som beregnes hvert år. 

Takst 2019: 0-3 årige kr. 6.689,00 

Tilskuddet er skattefrit for forældre, men skattepligtigt for børnepasseren.

Udbetaling af tilskud 

Tilskuddet under fritvalgsordningen udbetales månedligt til forældrene ved indsendelse af kvittering/dokumentation for betalingen til børnepasseren. Børnepasseren indsender kvittering efter modtagelse af beløb  på sin konto til Fredensborg kommune 

Forældrebetalingen er 2911 kroner pr. måned i 12 måneder efter at der er fratrukket tilskud, der i 2019 lyder på max. 6689 kroner. Vær opmærksom på, at tilskudsbeløbet kan variere fra kommune til kommune. 

Dette beløb dækker alle omkostninger til husleje, mad, bleer, legetøj, løn, pension samt ferie.

Der betales derudover et fast månedtligt beløb kontant på 100 kr. Dette beløb dækker udgiften til grundig rengøring af Småbørnshaven, 1 gang ugentligt.