Priser

 

Tilskud i Fredensborg Kommune:

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af forældrene dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Med et maks. beløb som beregnes hvert år. 

Takst 2022: 0-2 årige kr. 7308,00 kr.

Forældrebetalingen er kr. 3492,00 kr.

Tilskuddet er skattefrit for forældre, men skattepligtigt for børnepasseren.Vær opmærksom på, at tilskudsbeløbet kan variere fra kommune til kommune. 

 

 

Udbetaling af tilskud: 

Tilskuddet under fritvalgsordningen i Fredensborg Kommune udbetales månedligt til forældrene ved indsendelse af kvittering/dokumentation for betalingen til børnepasseren. Det er børnepasseren der indsender kvittering til kommunen, efter modtagelse af det fulde beløb på ialt:10800,00 kr på sin konto.

Beløbet dækker alle omkostninger til husleje, mad, bleer, legetøj, løn, pension samt ferie.

Der betales derudover et fast månedtligt beløb kontant på 100 kr. Dette beløb dækker udgiften til grundig rengøring af Småbørnshaven, 1 gang ugentligt.